Footer

НАКЗТ

НАКЗТ провежда обучение на рейнджъри и планински патрули. Ако желаете да помогнете за опазването на българската природа, присъединете се към нашия екип.

©2024 Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии (НАКЗТ)

150 150 НАКЗТ