Информация за район Петрохан - Е3 Ком-Емине

Нощувки по време на преминаване на Е3 – КОМ-Емине


Актуалното място за нощувки в района е Творческата къща Петрохан, намираща се отдясно на пътя преди чешмата. Там може да се преспива, условията са добри. Има и бунгала. За повече информация, звъннете на +359 88 707 0112 или се свържете през Фейсбук: https://www.facebook.com/petrohan/

Хижа Петрохан/Варвара на прохода, която понастоящем е собственост на Български спортен тотализатор, е запустяла и не работи.


Базата на НАКЗТ
се помещава в сградата на бившия Туристически дом. На територията на базата не се допускат външни лица.

Поради някои спекулации и изопачена информация, уточняваме следното: Сградата е частен имот от началото на 90-те години и е сменила няколко собственика. Тя е закупена за нуждите на дейността ни в края на 2019г. Прилежащият двор към сградата е закупен през 2021г. по надлежен ред, съгласно процедура, започната от предишен собственик през 2004г., при условия и цена определени от министерството на земеделието. Няма преградени пътища, освен обслужващия път, прилежащ към базата по ПУП. Няма никакви други заграждения, освен електропастир, който е там, поради наличието на животновъден обект (постоянен пчелин) и заради служебните кучета, като това е указано с табели.

Пътеки към вр. Тодорини Кукли и маршрут Е3 Ком-Емине

Пътеките към вр. Тодорини Кукли и маршрутът Е3 Ком-Емине са напълно отворени и минават оттам, откъдето винаги са минавали – от чешмата на прохода, нагоре през гората и покрай задния край на базата. Те са добре маркирани с табели от чешмата и с колове по билото. Има няколко подстъпа към основната пътека, всичките са напълно достъпни и се използват от десетки туристи дневно, през по-натоварените летни дни оттам минават над сто души на ден.

Преходът от чешмата до вр. Тодорини Кукли отнема около 2.5 – 3 часа, в зависимост от подготовката и метеорологичните условия. Има няколко по-стръмни участъка и през по-голямата си част пътеката се движи по билото на планината на открито. При лошо време е необходимо повишено внимание, а през зимата планината не е шега и изисква добра екипировка – ски с панти и колани, или снегоходки.

Път „към с. Зимевица“

Пътят на изток, както всички останали пътища в района, е отворен и достъпен за високопроходими автомобили. Село Зимевица обаче е от другата страна на планината и достигането до там изисква сменянето на 10-ина черни пътя и е нереално, освен за много добре подготвени  4х4 автомобили. Прекосяването на планината по тези пътища може понякога да отнеме 4-5 часа, а и повече, в зависимост от условията. В зимни условия този маршрут не е проходим, освен за верижни МПС.

Дейност на НАКЗТ в района

Сдружението изпълнява дейноста си по граждански мониторинг и опазване на защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 съгласно законите на Република България. Дейността на рейнджърите и планинските патрули е изцяло в помощ на туристите и опазването на природата. Следи се за МПС-та извън установените пътища, за нарушения свързани с дърводобив и бракониерство и за дейности, нарушаващи биоразнообразието и застрашаващи опазването на природата в защитената зона. Нарушенията се документират и докладват на компетентните органи и инстанции и информация за тях може да бъде споделяна през нашите канали в социалните мрежи. При нужда от съдействие в планината нашите патрули са винаги на разположение и помагаме при инциденти, както се е случвало нееднократно през последните години.

Желаем на всички приятен излет в планината. Молим, пазете природата и дивите животни!