За връзка с нас или за подаване на сигнал за нарушение в зона BG0001040,  моля, използвайте формата по-долу. Всички сигнали се проверяват, документират и архивират и при установяване на реално нарушение ще бъдат предоставени на отговорните държавни институции, както и публично оповестени.