Последни материали
Кои сме ние

Да опазим природата!

НАКЗТ  е сдружение в обществена полза, пълноправен член на EUROPARC Federation, European Ranger Federation, International Ranger Federation и RMCA и работи съвместно с европейски и български правителствени и неправителствени организации по дейности свързнани с опазването на природните ресурси и биоразнообразието. Сдружението има рамково споразумение за сътрудничество с МОСВ в областта на опазването и контрола на защитените местности в България.

НАКЗТ е български партньор по програмата "Младши Рейнджър" (Junior Ranger) на Федерация Юропарк, по която се провеждат безплатни младежки лагери и обучения, както и международен обмен на участници с европейски национални паркове и защитени територии.

Период 2022-2024
Дейност и програми

“Едно от първите условия за щастие е връзката между човек и природа да не бъде скъсана."

Опазване на природата без компромиси

Посредством въздушен UAV и наземен мониторинг от патрулни екипи и рейнджъри НАКЗТ следи състоянието на биоразнообразието в уязвимите
местообитания и хабитати