Да опазим природата!

НАКЗТ  е сдружение в обществена полза, член на EUROPARC Federation, IRF, ERF и RMCA и работи съвместно с МОСВ и други европейски и български организации по дейности свързнани с опазването на природните ресурси и биоразнообразието в България.

Дейност и програми

“Едно от първите условия за щастие е връзката между човек и природа да не бъде скъсана."

Лев Толстой

Опазване на природата без компромиси

Посредством въздушен UAV и наземен контрол от патрулни екипи и рейнджъри НАКЗТ следи за съхраняването на биоразнообразието в уязвимите
местообитания и хабитати