Младежки програми за обучение

В контекста на сътрудничеството ни с Europarc Federation, за периода Август 2022 – Ноември 2024 година агенцията има запланувани образователни програми за юноши и младежи. Програмите са с различни възрастови ограничения и изисквания и с различен обхват и предмет на дейност. Те включват както международен обмен, така и работа с младежи от страната, и са финансово обезпечени от нашите Европейски и Български партньори.

Програми за България

Групови мероприятия

Във връзка със стратегията за развитието на младежта на Европейския съюз, във високопланинската база на агенцията в Стара Планина се провеждат групови мероприятия за младежи във възрастова група 13-19 години. Групите са от по 10 участника и продължителността на различните програми е между 5 и 7 дни. Младежите имат възможност да се запознаят със спецификата на дейностите по опазване на екологичното равновесие и местообитанията на дивите животни във високата планина, и да вземат участие в ежедневната дейност на планинските рейнджъри от базата. Провеждат се достъпни лекции по биоразнообразие, зоология, ботаника, геология, приложна екология, лесовъдство, пермакултура.

В сътрудничество с Клуб по Спелеология „Е.А.Мартел“ и Школа за приключения Роук в някои от програмите са включени допълнително и различни мероприятия, свързани с планински спортове и занимания, като бушкрафт, оцеляване сред природата, опознаване на пещерите и скално катерене.

Агенцията работи с групи от цялата страна, като основен акцент са населените места в района на Западна стара планина.

Индивидуално обучение/стаж  - Mладши рейнджър (Junior Ranger)

За периода 2022-2024 година агенцията провежда индивидуално обучение на деца и юноши с цел въвеждане в професията на планински рейнджър. Програмата е отворена за тийнейджъри във възрастова група 14-18г, като са възможни индивидуални изключения. Младежите преминават дву-годишна извън училищна подготовка във всички дисциплини свързани с нашата дейност и при успешно преминаване през целия курс на обучение имат възможност да продължат професионалното си развитие в агенцията, както и да участват в програми на нашите международни партньори.

Участниците в тази програма имат достъп до всички ресурси на агенцията и на нашите партньорски организации

Програмата за индивидуално обучение е финансирана от нашите Европейски партньори и се предлагат стипендии за безплатно участие. Местата са много ограничени и участниците се избират на индивидуален принцип. Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо и да се явят на индивидуално интервю.

При интерес, моля пишеше на central (at) controlagency.eu.

Международни програми

За периода Есен 2022 – Лято 2023 агенцията участва в програма за международен младежки обмен със седем държави от ЕС. Въздрастовата група е 18г. – 35г. Обменът цели запознаване на участниците с работата на националните паркове в Европейския съюз и набляга на актуалните теми свързани със стратегията за развитие в зеления сектор за следващия програмен период.

При интерес, моля пишеше на central (at) controlagency.eu