Всичко е едно!

Гората е място, където магията и чудесата са навсякъде, място, на което всяка стъпка разкрива нова тайна. От най-високите дървета, стигащи до небето, до най-малките цветя, поникващи от земята, природата…

1394 1706 НАКЗТ

Мъртвата дървесина – значение и ползи

Мъртвата дървесина, известна още като едри дървесни отпадъци, играе решаваща роля във…

1352 846 НАКЗТ

Важността на горите

Защо горите са важни? Започваме поредица от кратки статии по темата, която…

2560 1707 НАКЗТ