Значението на лешоядите за екосистемите на Балканите

Лешоядите, които често са неразбирани и зимат лоша репутация, играят ключова роля в екосистемите, които обитават. На Балканите тези величествени птици са незаменими за поддържането на здравето и баланса на…

2445 1600 НАКЗТ

Незаменимите хищници: Как вълците и техните събратя поддържат горските екосистеми

В сложния гоблен на горската екосистема хищници като вълците играят роля, която…

2030 1142 НАКЗТ

Сечта и наводненията: Разбиране на връзката между дърводобива и наводненията

Във вечния гоблен на природата всеки елемент е преплетен с друг, образувайки…

2560 1711 НАКЗТ