Сечта и наводненията: Разбиране на връзката между дърводобива и наводненията

Във вечния гоблен на природата всеки елемент е преплетен с друг, образувайки сложна система от взаимодействия, която управлява функционирането на нашата планета. Сред тези взаимоотношения е и едно важно, което…

2560 1711 НАКЗТ

Мъртвата дървесина, ерозия и воден баланс

Горите често се смятат за живото въплъщение на спокойствието, кипящи от живот…

2560 1724 НАКЗТ

Всичко е едно!

Гората е място, където магията и чудесата са навсякъде, място, на което…

1394 1706 НАКЗТ

Мъртвата дървесина – значение и ползи

Мъртвата дървесина, известна още като едри дървесни отпадъци, играе решаваща роля във…

1352 846 НАКЗТ