Партньорства и членства в международни организации

European Ranger Federation

European Ranger Federation

EUROPARC Federation

International Ranger Federation

International Ranger Federation

EUROPARC Junior Ranger Programme

Rocky Mountain Ranger Association

Подкрепа от Български компании!


За пръв път в новата история на България независими компании застават директно зад зелена инициатива. Сигурни сме, че тази тенденция ще се запази и броят на нашите партньори само ще се увеличава. Присъединете се и вие!

 

В&М Компания

Inc AND Go

R&D Solutions

Партньорства по младежки, образователни и научни програми


В сътрудничество с образователни институции, клубове и организации, работещи в сферите на екологията и планинските спортове Агенцията провежда срещи, лагери и образователни мероприятия за младежи, с цел запознаването им с дейностите по опазване на природата и биоразнообразиято, и с живота и професията на планинските рейнджъри. Присъединете се и вие!

 

Училище "Космос"

Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания "Е.А. Мартел"

Клуб по спелеология "Е.А.Мартел"

Младежка Школа "Роук"

Подкрепа от малкия бизнес!

AQart Studio

Украси ООД

Геоспид ЕООД

RosaryMart