Партньорства и членства в международни организации

МОСВ

EUROPARC Federation

International Ranger Federation

International Ranger Federation

European Ranger Federation

European Ranger Federation

Rocky Mountain Ranger Association

Подкрепа от Български компании!


За пръв път в новата история на България независими компании застават директно зад зелена инициатива. Сигурни сме, че тази тенденция ще се запази и броят на нашите партньори само ще се увеличава. Присъединете се и вие!

 

В&М Компания

Inc AND Go

R&D Solutions

Партньорства по младежки, образователни и научни програми


В сътрудничество с образователни институции, клубове и организации, работещи в сферите на екологията и планинските спортове Агенцията провежда срещи, лагери и образователни мероприятия за младежи, с цел запознаването им с дейностите по опазване на природата и биоразнообразиято, и с живота и професията на планинските рейнджъри. Присъединете се и вие!

 

Училище "Космос"

Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания "Е.А. Мартел"

Клуб по спелеология "Е.А.Мартел"

Младежка Школа "Роук"

Подкрепа от малкия бизнес!

AQart Studio

Украси ООД

Геоспид ЕООД

RosaryMart