Партньорства и членства в международни организации

European Ranger Federation

European Ranger Federation

EUROPARC Federation

International Ranger Federation

International Ranger Federation

EUROPARC Junior Ranger Programme

МОСВ

Rocky Mountain Ranger Association

Основни спонсори


За пръв път в новата история на България бизнесмени и общественици застават директно зад зелена инициатива. Сигурни сме, че тази тенденция ще се запази и броят на нашите партньори само ще се увеличава. Нашата огромна благодарност през 2023-та година е към Васил Терзиев, който подпомогна агенцията с финансово обезпечаване за следващия програмн период и с екологично чисти електрически мотори за патрулните ни екипи, към Асен Асенов, за безценната му му организационна помощ и към Саша Безуханова, която осигури високо специализирана система за въздушно наблюдение на труднодостъпни райони в защитените зони.  Присъединете се и вие!

Асен Асенов

Васил Терзиев

Саша Безуханова

Подкрепа от Български компании!


За пръв път в новата история на България и независими компании застават директно зад зелена инициатива. Сигурни сме, че тази тенденция ще се запази и броят на нашите партньори само ще се увеличава. Присъединете се и вие!

В&М Компания

Inc AND Go

R&D Solutions

Партньорства по младежки, образователни и научни програми


В сътрудничество с образователни институции, клубове и организации, работещи в сферите на екологията и планинските спортове Агенцията провежда срещи, лагери и образователни мероприятия за младежи, с цел запознаването им с дейностите по опазване на природата и биоразнообразиято, и с живота и професията на планинските рейнджъри. Присъединете се и вие!

Училище "Космос"

Европейски институт за карстови и хидрогеоложки изследвания "Е.А. Мартел"

Клуб по спелеология "Е.А.Мартел"

Младежка Школа "Роук"