Споразумение за сътрудничество между МОСВ и НАКЗТ за контрол и мониторинг на Защитените територии

Държавна нормативна уредба за защитените територии, биоразнообразието и местообитанията