На 8 Февруари 2022 беше подписано Рамково споразумение за сътрудничество между НАКЗТ и МОСВ за упражняване на мониторинг и контрол за изпълнението на мерките в защитените територии на Република България, както и за сътрудничество в областта на повишаването на обществената информираност по отношение на режимите в защитените зони. Текстът на споразумението е по-долу: